Oferta edukacyjna

ATMOSFERA

Wszystkie zajęcia, które odbywają się w TIK TAK-u prowadzone są w przyjaznej, pełnej ciepła i zrozumienia atmosferze. Jesteśmy punktem przedszkolnym o charakterze rodzinnym o czym świadczy fakt naszej lokalizacji oraz usposobienia pracujących w nim osób. Każdy z nas, a dzieci zwłaszcza, chętniej wykonują różnego rodzaju zadania jeśli towarzyszy im przy tym uśmiech i chęć do pracy. Zadaniem naszych Pań Nauczycielek, jest takie prowadzenie zajęć, aby bez względu od stopnia trudności, dzieci nie zniechęcały się i chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach i zabawach. Jedynie rozmową oraz zrozumieniem małego dziecka i zawsze z towarzyszącym nam uśmiechem, możemy zbudować odpowiednią atmosferę, gdzie dziecko będzie mogło prawidłowo się rozwijać i chętnie spędzać czas w przedszkolu.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Realizacja zadań nałożonych przez MEN w zakresie dydaktyki, realizowana jest przez nasz Punkt Przedszkolny przy wykorzystaniu podręczników rekomendowanych przez Ministerstwo. Pomimo, iż grupa jest zróżnicowana pod względem wieku, korzystając z przewodników metodycznych dla poszczególnych klas wiekowych, z sukcesem realizowana jest podstawa programowa. Ważnym elementem w trakcie zajęć jest obserwacja dziecka, a dzięki niewielkiej grupie dzieci 15 osób, Nauczyciel może każdemu dziecku poświęcić wystarczającą ilość czasu aby pomóc i zdiagnozować ewentualne braki edukacyjne czy problemy rozwojowe.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym Tik Tak odbywają się w myśl zasady - zaangażowania kilku zmysłów i zdolności przy realizacji ćwiczeń. Chcąc rozwijać u dzieci wyobraźnię, pomóc im w kreowaniu nowych pomysłów, wprowadzamy bardzo dużą ilość zajęć plastycznych, pełnych twórczości i nowatorskich pomysłów, w tym również pomysłów dzieci. Dzieci uczestniczą m.in. w zajęciach: rysowania i malowania na różnych powierzchniach i fakturach. Uczą się używać modeliny lepiąc i formując figurki. Mnóstwo jest prac przy wykorzystaniu technik wydzieranek, wycinanek, wydrapywanek, technik collage, itp. Biorąc pod uwagę, iż wrażliwość na sztukę jest bardzo istotnym elementem na etapie budowania wrażliwości dziecka, staramy się aby na zajęciach nie brakowało zadań plastycznych, muzycznych, teatralnych. Dodatkowo, wrażliwość na sztukę budujemy u dzieci, organizując spektakle teatralne, realizowane przez zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych grup teatralnych. 

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

Bardzo duży nacisk kładziemy w zajęciach na budowaniu u dzieci świadomości ekologicznej. Wynika to poniekąd z naszego zamiłowania do przyrody. Rok 2014 będzie rokiem szczególnym jeśli chodzi o ochronę środowiska. W związku z tym, że będzie to rok pod znakiem EKOLOGII czekają nas wyjazdy w plener, uczestnictwo w ścieżkach edukacyjnych, odwiedziny ciekawych gości no i oczywiście poznamy otaczające nas zwierzęta również te bardziej egzotyczne.

MUZYKA KLASYCZNA

Żadne przedszkole nie może istnieć bez tańca i śpiewu. W naszym Tik Tak-u zajęcia umuzykalniające z rytmiki realizowane są przy użyciu organów i cymbał wykorzystując dziecięce utwory muzyczne, relaksacyjne. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych głównie na zewnątrz przy dźwiękach muzyki klasycznej. Takie rozwiązanie świetnie rozwija ich koordynację ruchową i wprowadza w bardzo radosny nastrój, a poza tym wprowadza ich w świat estetyki na najwyższym poziomie.

ANGIELSKI - z angielskim na co dzień

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez wykwalifikowanego lektora, naszą nauczycielkę Panią Anię. Zajęcia są prowadzone w bardzo przystępny sposób w formie zabaw, które pomagają oswoić dzieci z językiem obcym. Treści nauczania programu są tak dobrane, aby odpowiadały poziomowi intelektualnemu i emocjonalnemu oraz zainteresowaniom dzieci, są uporządkowane w obrębie bloków tematycznych, gdyż dzieci szybciej kojarzą słowa, funkcje i struktury z określonym tematem. Program nauki języka angielskiego zakłada położenie nacisku na ogólny rozwój dziecka, pobudzenie do myślenia, działania, ekspresji, samodzielności ale jednocześnie pracy w grupie. Nauka języka obcego to również forma budowania u dzieci otwartości na odmienność oraz kształtowanie tolerancji wobec innych narodów. Wreszcie nauka języka obcego w pewnym sensie podobna jest do przyswajania języka ojczystego, kiedy to dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, a dopiero później zaczyna się nim posługiwać.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia prowadzone przez Nauczyciela mają wplatane techniki rozwijające aparat mowy. Ćwiczenia ruchowe mięśni twarzy realizowane są w przedszkolu codziennie. Nauczyciel obserwuje każdego z wychowanków. W sytuacji spostrzeżenia przez Nauczyciela poważnych problemów z wymową, stara się on zintensyfikować ćwiczenia z dzieckiem, obserwując postępy. Jeśli ćwiczenia w przedszkolu i zadane do domu nie pomogą rekomendujemy wizytę u logopedy.