Niepubliczny Punkt Przedszkolny "TIK TAK" stanowi nową formę wychowania przedszkolnego, która powstała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny TIK TAK istnieje od września 2013r.

Jest wpisany do Ewidencji Niepublicznych Placówek Ośiatowych 

pod numer RSPO 120409, autentyczność wpisu można zweryfikować pod linkiem: 

https://rspo.men.gov.pl/

Punkt Przedszkolny realizuje program wychowawczo-dydaktyczny zgodny z MEN

w zakresie wychowania przedszkolnego,według podręczników rekomendowanych przez MEN.

Klauzula informacyjna RODO

© 2013 by Niepubliczny Punkt Przedszkolny TIK TAK

www.tiktak-przedszkole.com