Witryny internetowe wybranych instytucji
i placówek pedagogicznych

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie

Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE