top of page
dlaczego my.png

"Troska o dziecko jest, pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka..."

- Jan Paweł II

Wartości

Pomysł na stworzenie placówki przedszkolnej wziął się z naszych serc. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym moglibyśmy wcielać
w życie wartości wyniesione z naszych Rodzinnych domów. Miłość i szacunek do drugiego człowiek, życzliwość, chęć pomagania i dzielenia się z drugim człowiekiem, osobisty rozwój na miarę własnych możliwości, to są wartości które my wyznajemy i które chcemy przekazać naszym przedszkolakom. Dobierając kadrę do naszej placówki, szukaliśmy osób z podobnym systemem wartości; nauczyć człowieka można wszystkiego, ale system wartości kształtuje się podczas naszego procesu wychowania i to od nas Rodziców i od grup rówieśniczych w których przebywa dziecko zależy, na jakiego człowieka wyrośnie. 

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest, i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi..."

- Jan Paweł II

Pedagogiczne podejście

Pedagogika tj. nauka o wychowaniu, kształceniu i edukacji. Celem działania naszych pedagogów, jest stworzenie odpowiednich warunków do realizacji procesów wychowania, kształcenia i edukacji wspierających rozwój dziecka, ku jego pełnym możliwościom oraz sprzyjających osiąganiu przez niego, właściwej postawy i aktywności na rzecz dobra wspólnego. 

Postawa wychowawcza naszych nauczycieli, opiera się na założeniu, aby uczucia sympatii i życzliwości w stosunku do wychowanków splatały się w niej z surowością i konsekwencją wymagań.  Dbamy o indywidualne podejście do każdego dziecka i wiemy, jak ważna jest umiejętność zdawania sobie sprawy z doznań wychowanka, umiejętność wczuwania się w jego psychikę i trafnego przewidywania jego reakcji. Nasi pedagodzy w swojej codziennej pracy, dążą do zyskania u przedszkolaków zaufania, szacunku i autorytetu.

Stąd też w Przedszkolu nie ma Cioci, tylko jest Pani Nauczyciel.

Zajęcia na sali gimnastycznej

Okres przedszkolny jest bardzo istotny dla kształtowania motoryczności dziecka. Dla dzieci właściwie użyty i dozowany ruch łagodzi przebieg procesów rozwojowych, zwiększa odporność fizjologiczną, koryguje wady postawy i kształtuje pozytywne nawyki ruchowe. Mając na uwadze szeroko pojęte zdrowie dziecka, jego zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. To właśnie właściwa troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego człowieka i zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu jest działaniem wskazanym w takich placówkach jak przedszkole, gdzie dziecko w młodym wieku spędza większość każdego dnia. 

Nasza placówka oferuje zajęcia gimnastyczne, sportowe i artystyczne pod okiem specjalistów. Jest to bardzo istotne, aby rozwój małego dziecka odbywał się pod okiem osób wykwalifikowanych. Częstym błędem takich placówek oświatowych jakim są przedszkola, które wprowadzają elementy kultury fizycznej do swoich programu, jest niekontrolowana ilość nieskoordynowanych zajęć w postaci tańców, gimnastyki w myśl zasady im więcej tym lepiej. Uważamy, że to poważny błąd, gdyż część tych zajęć nie jest dedykowana dla dziecka w wieku przedszkolnym. Założenie organizowania zajęć na sali gimnastycznej, to nie tylko sam ruch fizyczny, ale również kreowanie u dziecka umiejętności uczestnictwa w grach zespołowych, praca nad radzeniem sobie z porażkami, pomoc w odnajdywaniu predyspozycji do poszczególnych dyscyplin sportowych, jak również a może przede wszystkim wnikliwa obserwacja dzieci pod kątem ewentualnych wad postawy.

Zajęcia z języka angielskiego

Zabawa jest podstawową i dominującą formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Nawet tak skomplikowany proces jakim jest nauka języka obcego, przeprowadzany w formie zabawy, może być przyswajany przez dzieci w sposób naturalny. Właśnie takie podejście, tj. nauki przez zabawę, zachęcające do poznawania różnorodności kulturowej i językowej realizuje w swojej pracy z dziećmi Pani Ania, która jest z nami od początku powstania naszego przedszkola. 

bottom of page