top of page

Standardy Ochrony Małoletnich

w Sportowym Niepublicznym Przedszkolu Tik Tak w Blachowni

W dniu 19 lutego 2024 wdrożono standardy ochrony małoletnich obowiązujące w Placówce

Standardy Ochrony Małoletnich

Dokument przedstawiający wymogi, zasady i procedury postępowania w kontekście ochrony małoletnich

Procedury postępowania

Dokument zawierający krok po kroku działania na wypadek podejrzenia przemocy na dziecku.

Dane kontaktowe

Dane osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń oraz dane teleadresowe placówek pomocowych w kontekście ochrony dzieci

Zgłoszenie

Dokument przedstawiający do kogo i w jakiej formie można zgłosić podejrzenie o krzywdzie na dziecku

bottom of page