tekstw.png

Szanowni Państwo rekrutacja do naszego przedszkola trwa cały rok.

Możliwość zapisania dziecka do wybranej grupy jest uzależniona dostępnością miejsc.

 • Gwarancją zapisania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy oraz dokonanie opłaty wpisowego

 • Warunkiem podpisania umowy jest wypełnienie przez Rodzica "Karty Zgłoszeniowej" oraz "Ankiety Informacyjnej o Dziecku"

 • Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Szanowni Rodzice, odwiedziny naszej placówki są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 17-18 poza godzinami pracy Przedszkola, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z dyrektorem placówki tel. 509 911 679

Statut
Przedszkola

Dokument przedstawiający organizację placówki.

Zawiera prawa i obowiązki Dzieci, Rodziców i Nauczycieli.

Karta zgłoszeniowa

Dokument zawierający dane Dziecka oraz Rodzica. Dodatkowo zawiera wykaz osób mogących odbierać Dziecko z Przedszkola. 

Ankieta Informacyjna o Dziecku

Informacje o dziecku ważne z punktu widzenia jego zdrowia

Opłaty

 • Czesne w przedszkolu jest opłatą stałą, uiszczaną w cyklach miesięcznych z góry do 10. każdego miesiąca.

 • Płatność za wyżywienie jest uiszczana z dołu w następnym miesiącu, za posiłki które faktycznie dziecko spożyło - nie pobieramy zryczałtowanych opłat z góry, dzięki temu Rodzic nie zamraża pieniędzy w przedszkolu.

 • Wszystkie zajęcia odbywające się w przedszkolu tj. wycieczki, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne, odwiedziny gości, organizacja pikników rodzinnych, oficjalne uroczystości, organizowanie urodzin naszych przedszkolaków - realizowane są bez dodatkowych opłat, wszystko w ramach czesnego.

 • Płatności realizowane są tylko i wyłącznie przelewem na konto Przedszkola.

CZESNE - III warianty do wyboru przez Rodziców

 • 350 zł (bez wyżywienia) + ewentualne promocje:

  • 50% rabatu na czesne na drugie (rodzeństwo) dziecko w przedszkolu - w trakcie łącznego pobytu w przedszkolu.

 • 520 zł (z wyżywieniem) + ewentualne promocje​

 • 270 zł Rodziny wielodzietne (3 i więcej dzieci w jednym gospodarstwie domowym)

PROMOCJE:

WPISOWE:

 • 500 zł (jednorazowa opłata na cały okres pobytu dziecka w Przedszkolu) - możliwość płatności w 5 ratach 
  kwota pozwala na zakup: podręczników (na wszystkie lata pobytu dziecka),  zakup materiałów dydaktycznych na cały rok szkolny.

UBEZPIECZENIE:

 • stawka roczna, za przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, ustalana co roku przez Dyrektora Przedszkola - nieobowiązkowe

WYŻYWIENIE: stawka dzienna za poszczególny posiłek

 • drugie śniadanie - 3,30 zł

 • dwudaniowy obiad - 6,80 zł

 • podwieczorek - 1,50 zł
  napoje (herbata owocowa i woda bezpłatnie bez ograniczeń)