top of page
tekstw.png

Szanowni Państwo rekrutacja do naszego przedszkola trwa cały rok.

Możliwość zapisania dziecka do wybranej grupy jest uzależniona dostępnością miejsc.

 • Gwarancją zapisania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy oraz dokonanie opłaty wpisowego

       UWAGA: w przypadku rezygnacji rodzica z przedszkola przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka, wpisowe jest zwracane w całości ​

 • Warunkiem podpisania umowy jest wypełnienie przez Rodzica "Karty Zgłoszeniowej"

 • Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Szanowni Rodzice, odwiedziny naszej placówki są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 17-18 po godzinach  pracy Przedszkola, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z dyrektorem placówki tel. 509 911 679

Statut
Przedszkola

Dokument przedstawiający organizację placówki.

Zawiera prawa i obowiązki Dzieci, Rodziców i Nauczycieli.

Karta zgłoszeniowa

Dokument zawierający dane Dziecka oraz Rodzica, który jest podstawą do zapisania dziecka do Przedszkola.

Deklaracja

odbioru

Dokument przedstawiający personalia osób umocowanych do odbioru dziecka z Przedszkola

Ankieta Informacyjna o Dziecku

Informacje o dziecku ważne z punktu widzenia jego zdrowia

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Stosowne zgody na przetwarzanie danych i wizerunku

Opłaty

 • Czesne w przedszkolu jest stałą opłatą, uiszczaną w cyklach miesięcznych z góry do 7. każdego miesiąca.

 • Płatność za wyżywienie jest uiszczana z dołu w następnym miesiącu, za posiłki które faktycznie dziecko spożyło - nie pobieramy zryczałtowanych opłat z góry, dzięki temu Rodzic nie zamraża swoich pieniędzy.

 • Podręczniki - bazujemy na podręcznikach wydawnictwa WSiP - koszt po stronie Rodzica. 

 • Żadnych dodatkowych opłat - wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się w przedszkolu:

  • SPORTOWE (na sali gimnastycznej) - przedszkoliada.pl (grupa kangura), judo, cotygodniowy W-F w piątki,

  • EDUKACYJNE - edukido, j. angielski, gry logiczne (m.in. umięjętność układania kostki rubika),

  • PRAKTYCZNE - kuchcikowo, , zajęcia manualno-techniczne, zajęcia plastyczne,

  • UROCZYSTOŚCI - coroczne pikniki rodzinne, oficjalne uroczystości, organizowane urodziny naszych przedszkolaków

  • WYJAZDOWE - wycieczki autokarowe 

          realizowane są bez dodatkowych opłat

CZESNE
 • 490,00 zł (bez wyżywienia) + ewentualne promocje

WPISOWE:
 • 500 zł (jednorazowa opłata na cały okres pobytu dziecka w Przedszkolu)

 

PROMOCJE:

 • 30% rabatu na czesne na drugie i kolejne dziecko (rodzeństwo) w przedszkolu - w trakcie łącznego pobytu rodzeństwa w placówce

bottom of page