tekstw.png

Szanowni Państwo rekrutacja do naszego przedszkola trwa cały rok.

Możliwość zapisania dziecka do wybranej grupy jest uzależniona dostępnością miejsc.

 • Gwarancją zapisania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy oraz dokonanie opłaty wpisowego

 • Warunkiem podpisania umowy jest wypełnienie przez Rodzica "Karty Zgłoszeniowej" oraz "Ankiety Informacyjnej o Dziecku"

 • Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

Szanowni Rodzice, odwiedziny naszej placówki są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 17-18 po godzinach  pracy Przedszkola, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z dyrektorem placówki tel. 509 911 679

Statut
Przedszkola

Dokument przedstawiający organizację placówki.

Zawiera prawa i obowiązki Dzieci, Rodziców i Nauczycieli.

Karta zgłoszeniowa

Dokument zawierający dane Dziecka oraz Rodzica, który jest podstawą do zapisania dziecka do Przedszkola.

Deklaracja

odbioru

Dokument przedstawiający personalia osób umocowanych do odbioru dziecka z Przedszkola

Ankieta Informacyjna o Dziecku

Informacje o dziecku ważne z punktu widzenia jego zdrowia

Opłaty

 • Czesne w przedszkolu jest stałą opłatą, uiszczaną w cyklach miesięcznych z góry do 10. każdego miesiąca.

 • Płatność za wyżywienie jest uiszczana z dołu w następnym miesiącu, za posiłki które faktycznie dziecko spożyło - nie pobieramy zryczałtowanych opłat z góry, dzięki temu Rodzic nie zamraża pieniędzy w przedszkolu.

 • Żadnych dodatkowych opłat - Wszystkie zajęcia odbywające się w przedszkolu tj. zajęcia dodatkowe (figulina, edukido, j.angielski, kuchcikowo, judo), wycieczki, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne, odwiedziny gości, coroczne pikniki rodzinne, oficjalne uroczystości, organizowane urodziny naszych przedszkolaków - realizowane są bez dodatkowych opłat, wszystko w ramach czesnego.

 • Płatności realizowane są tylko i wyłącznie przelewem na konto.

CZESNE - II warianty do wyboru przez Rodziców​

​I WARIANT

 • 420 zł (bez wyżywienia) + ewentualne promocje

 

II WARIANT

 • 660 zł (z wyżywieniem)

 

PROMOCJE

 • 30% rabatu na czesne na drugie dziecko (rodzeństwo) w przedszkolu - w trakcie łącznego pobytu rodzeństwa w przedszkolu.

 • 50% rabatu na czesne na trzecie dziecko (rodzeństwo) w przedszkolu - w trakcie łącznego pobytu całej trójki w przedszkolu

WPISOWE:
 • 500 zł (jednorazowa opłata na cały okres pobytu dziecka w Przedszkolu) - możliwość płatności w 5 ratach 
  kwota przeznaczona na zakup: materiałów dydaktycznych i wspomagających rozwój i edukację dziecka w Przedszkolu.

UBEZPIECZENIE:
 • stawka roczna, za przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, ustalana co roku przez Dyrektora Przedszkola - nieobowiązkowe