top of page
tekstw.png

Szanowni Państwo rekrutacja do naszego przedszkola trwa cały rok.

Możliwość zapisania dziecka do wybranej grupy jest uzależniona dostępnością miejsc.

 • Gwarancją zapisania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy oraz dokonanie opłaty wpisowego

 • Warunkiem podpisania umowy jest wypełnienie przez Rodzica "Karty Zgłoszeniowej"

 • Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Szanowni Rodzice, odwiedziny naszej placówki są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 17-18 po godzinach  pracy Przedszkola, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z dyrektorem placówki tel. 509 911 679

Statut
Przedszkola

Dokument przedstawiający organizację placówki.

Zawiera prawa i obowiązki Dzieci, Rodziców i Nauczycieli.

Karta zgłoszeniowa

Dokument zawierający dane Dziecka oraz Rodzica, który jest podstawą do zapisania dziecka do Przedszkola.

Deklaracja

odbioru

Dokument przedstawiający personalia osób umocowanych do odbioru dziecka z Przedszkola

Ankieta Informacyjna o Dziecku

Informacje o dziecku ważne z punktu widzenia jego zdrowia

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Stosowne zgody na przetwarzanie danych i wizerunku

Opłaty

 • Czesne w przedszkolu jest stałą opłatą, uiszczaną w cyklach miesięcznych z góry do 7. każdego miesiąca.

 • Płatność za wyżywienie jest uiszczana z dołu w następnym miesiącu, za posiłki które faktycznie dziecko spożyło - nie pobieramy zryczałtowanych opłat z góry, dzięki temu Rodzic nie zamraża swoich pieniędzy.

 • Podręczniki - bazujemy na podręcznikach wydawnictwa WSiP - koszt po stronie Rodzica. 

 • Żadnych dodatkowych opłat - Wszystkie zajęcia odbywające się w przedszkolu tj. zajęcia dodatkowe SPORTOWE na sali gimnastycznej - Figulina, Judo, w-f, EDUKACYJNE - Edukido, J. angielski, Gry logiczne - kostka rubika, PRAKTYCZNE - Kuchcikowo, wycieczki, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, odwiedziny gości, coroczne pikniki rodzinne, oficjalne uroczystości, organizowane urodziny naszych przedszkolaków - realizowane są bez dodatkowych opłat, wszystko w ramach czesnego.

 • Płatności realizowane są tylko i wyłącznie przelewem na konto.

CZESNE
 • 490,00 zł (bez wyżywienia) + ewentualne promocje

PROMOCJE

 • 30% rabatu na czesne na drugie i kolejne dziecko (rodzeństwo) w przedszkolu - w trakcie łącznego pobytu rodzeństwa w placówce

WPISOWE:
 • 500 zł (jednorazowa opłata na cały okres pobytu dziecka w Przedszkolu) - możliwość płatności w 5 ratach.

bottom of page